־קליה (הקיבוץ) 194129

קליה ( הקיבוץ ) 194129 קיבוץ בקרבת החוף הצפוני מערבי של ים המלח , ליד חרבות קמראן . משתייך לתק '' מ . כשם חוף הרחצה והמלון שנמצאו בסמוך לפני מלחמת העצמאות . מקור השם מקליום ( שמו הלטיני של היסוד אשלגן , המופק מים המלח , ( וכן ראשי התיבות "קם לתחיה ים המות . " השם קליא מופיע גם בתלמוד כשם של צמח ( תבלין ) הצומח בסביבות ים המלח ( ערובין ג ' , כ " ח . ( מיסודה של היאחזות נח " ל קליה שהוקמה ב 968 ו במחנה צבאי ירדני נטוש ליד קליה , אתרחה והפכה לקיבוץ , שעבר למקומו הנוכחי ב 974 ן . נקרא בתחילה "אלמוג " ( על שם יהודה אלמוג , בעבר ראש המועצה האזורית , ( ואחרכך הוחזר לו שמו הראשון . שטחו כ 2 , 000 דונם , תושביו כ , 270 רובם ילידי הארץ וקצתם יוצאי ארצות שונות . סמוך לקיבוץ הוקמה בריכה סולרית גדולה להפקת חשמל . ענפי כלכלה : לול , רפת , מטעים , ירקות , מדגה , מסעדה וחנות מזכרות באתר קמדאן , שותפות בפרק המים "אטרקציה" שבחוף קליה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור