קירה 166169

כפר ערבי בהר שומרון , כ 5 ו ק " מ מדרום מערב לשכם . במקום קבר שיח ' נצר , המקודש למוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור