-קטנה 160137

כפר ערבי בהר יהודה , כקילומטר מצפון למעלה החמישה . תושביו כ . 2 , 000 בתחום הכפר נתגלו מערות קברים ובהן גלוסקמות . נראה שהמקום היה מיושב בתקופה הישראלית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור