קטורה 155 931

קיבוץ בערבה , בצד כביש הערבה , כ 10 ק '' מ מצפון ליטבתה . משתייך לתק '' מ . על שם הר קטורה שמצפון לו , ששמו נטול משם אשתו השנייה של אברהם אבינו ( כראשית כ " ה , א . ( ' מיסודה של היאחזות נח '' ל , שהוקמה ב 1971 ואוזרחה ב 973 ו בידי גרעין "השחר , " חברי תנועת "יהודה הצעיר" מארה " ב . שטחו כ 900 דונם , תושביו כ . 340 ענפי חקלאות : לול , רפת , ירקות , מטעים . תעשייה : בית מלאכה לאימל . נופש : אורוות סוסים לטיולי מדבר . כ 4 ק " מ מצפון לקיבוץ -שמורת קטיוה . בתחומיה : קטע דרומי של בקעת קטורה , הר קטורה ולרגליו עין קטורה וקטע של נחל קטורה . ליד עין קטורה —מחשוף יחיד במינו ובו רבדים של חרסית ירוקה ואדומה , עורקי גבס גבישי בצבעים שונים וריכוז גדול של מאובני צמתים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור