קוצין =) ס(' (ק1צ»ן א־סהל) 167182

כפר ערבי בהרשומרון , כ 7 ק '' מ ממערב לשכם . מספר תושביו כ , 700 כולם מוסלמים . מקומה של קוצו , הנזכרת בחרסי שומרון ונודעה גם בימי הביניים . במקום שרידי מגדל , בור וגת עתיקים . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הישראלית , הפרסית , בימי התלמוד , בימי הביניים ובתקופה העותומנית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור