ואקבר רחל 169125

קבר מקודש ליהודים במבואות בית לחם מצפון . על פי מסורת קדומה , קבר רחל אמנו , על פי הכתוב : '' ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית לחם " ( בראשית ל"ה , י " ט . ( על פי מקורות אחרים נמצא קבר רחל מצפון לירושלים ( שמואל א , ' י , ' ב ;' ירמיהו ל"א , י " ד , ( אולי במקום שכונה בפי הערבים "קובת רחיל" ( כיפת רחל . ( זיהוי קבר רחל ליד בית לתם כבר נזכר בברית החדשה ( מתיא , ( 18-16 , 2 ותיאור הקבר במקום הזה מובא בספרי נוסעים שונים מן המאה ה 4 ואילך . צורתו של המיבנה שמעל לקבר נשתנתה מדי פעם במרוצת הדורות : פירמידה של אבנים , על פי תיאורו של הבישוף ארקולף מסוף המאה ה ; 7 מיבנה של שתים עשרה אבנים ועליו כיפה , על פי תיאורו של אל אדריסי משנת ; 1154 כיפה הנסמכת על ארבעה עמודים , על פי תיאורו של ר משה באסולה משנת . 1522 ב 1623 בנה מחמוד פחה , מושל ירושלים , מיבנה חדש מעל לקבר , והעבירו לרשות היהודים . מאז נהגו יהודי ירושלים לבקר את הקבר בעיקר בחודש חשון , שבו מתה רחל אמנו , בחול המועד של פסח , בל"ג בעומר ובחודש אלול . ב ו 184 תוקן המיבנה בתרומתו של השר מונטיפיורי . אחרי מלחמת העצמאות , בתקופת השלטון ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור