זנוקברעביאן 173109

חורבות יישוב מימי התלמוד במדבר יהרדה , כ 4 ו ק"מ מצפוך מזרח לחברון , מעל ואדי עביאן המתחבר אל נחל חצצון . במקום שרידי מיבנה בעל שני מרחבים ניצבים ושרידי מיבנים אחרים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור