קבור (אל־)ולאידה 101032

שרידי יישוב גדול על גדות נחל רות , כ 3 ק " מ ממזרח לקציעות . במקום שרידי תנורים עגולים וחרסים פזורים . על פי השרידים , יישוב מן התקופה הכנענית המאוחרת . כ 500 מ' ממערב לחורבות—מקורות מים הנובעים כל ימות השנה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור