צךעה 147130

קיבוץ בגבול הר יהודה והשפלה , כ 2 ק " מ מצפוךמערב לבית שמש . משתייך לתק '' מ . כשם העיר המקראית צרעה , שמקומה זוהה בתל צרעה הסמוך . הוקם ב , 948 ו בידי גרעין של חברי התנועה המאוחדת יוצאי פלמ " וו , ובתחילה שכן במקומו של הכפר הנטוש צרעה , שליד תל צרעה . במרוצת השנים קלט גרעינים של תנועת הבונים מדרום אפריקה ומארצות אנגלר סכסיות . שטחו כ 8 , 850 דונם , תושביו כ . 790 ענפי חקלאות : רפת , לול , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מפעל רהיטים " ) רהיטי צרעה , ( " מפעל למוצרי לבוש " ) אוננת כנען . ( " סמוך לקיבוץ ליד , מעיין ( נ '' צ , ( 14721300 תל זעיר ובו שרידי בניינים וחרסים מן התקופות הישראלית , הרומית והביזנטית . מדרום מערב לקיבוץ ( נ '' צ , ( 14621296 שתי תלוליות שנמצאו בהן כלי צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית . מצפון מזרח לקיבוץ , בתחום הכפר הנטוש ( נ '' צ 31 ל —( 148 תל צרעה . מקומה של עיר כנענית הנזכרת במכתבי תל אל עמרנה . בתקופת ההתנחלות נכללה בנחלת בני דן , מקום הולדתו של שמשון ( שופטים י , " ג ב . ( ' יושבה מחדש בימי שיבת ציון והיתה קיימת גם בתקופה הביזנטית . ליד התל , בדרך לבית שמ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור