<צרה =) ס168179 ('

כפר ערבי בהר שומרון , כ 6 ק"מ ממערב לשכם . תושביו כ , 1 , 000 כולם מוסלמים . מקומו של יישוב שומרוני בימי הביניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור