וצפת (צפד) =) ס197 364 ('

עיר בגליל העליון , במעלה הר כנען , בגובה 900-845 מ ' מעל פני הים . מקור שמה אינו ידוע ; אולי מלשון צפה , משום שהיא צופה על סביבותיה . ראשיתה נעוצה כנראה בימי בית שני , ובמרוצת תולדותיה ( ראה להלן ) מילאה תפקידים חשובים בתולדות ארץ ישראל , העם היהודי והדת היהודית . נמנית עם ארבע הערים המכונות "ארצות הקודש" ( ירושלים , חברון , צפת וטבריה , ( עיר הקבלה והמסתורין , ובעבר שימשה מדי פעם כבירת הגליל . כיום עיר בת 23 , 800 תושבים , רובם יוצאי ארצות שונות שהתיישבו בה אחרי מלתמת העצמאות . שטח שיפוטה כ 5 , 000 ו דונם . עיר תיירות ונופש , תעשייה , מסחר ושירותים . בעיר מצויים בתי מלון ופנסיונים רבים , קרית אמנים , בית חולים מרכזי לגליל , מוזיאון לאמנות הדפוס , שלווזה של אוניברסיטת בר אילן , אתרים עתיקים . צפת נזכרת לראשונה בכתבי יוסף בן מתתיהו , ברשימת הערים שביצר בגליל לקראת המרד ברומי . אחרי חורבן בית שני ישבו בה משמרות הכוהנים לבית יקים ולבית פשחור . בימי המשנה והתלמוד ישבו בה תנאים ואמוראים רבים והיא נמנתה אז עם המקומות שבהם היו משיאים משואות כדי להודיע על ראשי חודשים ומועדים . למעשה אין בידי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור