א(-צפיךה =) ס224 250 ('

כפר נטוש ברמת הגולן , כ . 5 ו ק " מ ממערב לנוב . נבנה על חורבות יישוב מימי התלמוד . בקירות בתי הכפר שובצו אבני בניין עתיקות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור