צור באהר =) ס173126 ('

כפר ערבי מדרום מזרח לירושלים , ליד הקיבוץ רמת רחל . מקומו של היישוב הקדום צרע . ממערב לכפר-שרידי מוצב ירדני " ) הפעמון (" שנכבש במלחמת ששת הימים ועליו גלעד לנופלים . בדרום הכפר נתגלו עקבות של יישוב ניאוליתי . בכפר ובסביבתו שרידים רבים של יישוב קדום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור