צו'פר 167 997 T

מושב בערבה , בצד כביש סדום-אילת , כ 20 ק " מ מדרום לעין יהב . משתייך לתנועת המושבים . מקור השם : נחל צופר הסמוך . מיסודה של היאחזות נח " ל שהוקמה ב 1968 ואוזרתה ב 975 ו . תושביו ילידי הארץ—עירונים , בני מושבים ובוגרי בתי ספר חקלאיים . תושביו כ . 280  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור