81 255 asrsrו

יישוב קהילתי בגליל התחתון , כ 5 ק " מ מדרום מזרח לכרמיאל . הוקם כקיבוץ ב 1979 ועד 1987 השתייך לתק '' מ . על שם צביה לובטקין , מראשי מרד גיטו וארשה . תושביו כ 90 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור