ropr! nns

עיר במישור החוף התיכון , כ 0 ו ק '' מ ממזרח לתל אביב . השם סמלי ומקורו מן הפסוק "ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה " ( הושע ב , ' י " ז . ( נוסדה ב 1878 בית קבוצת יהותם תרתם מירושלים ( שניסו קודם לכן להתנחל בערבות יתחו , ( על אדמות ביצה ליד מקורות הירקון , שנרכשו מכפר האריסים הסמוך מלבס . היתה הראשונה למושבות היהודיות בארץ ישראל בתקופה החדשה , ומכאן כינויה "אם המושבות . " בגלל מחלת הקדחת והתנכלויות הבדוים השכנים , נאלצו המייסדים לעקור אל יהוד הסמוכה , ורק לאחר שיובשו הביצות חודש היישוב במקום הנוכחי . מתחילתה שימשה מקום תכוז לפועלים יהותם , והודות לכך היתה לתחנה חשובה לאנשי העלייה השנייה ולאנשי תנועת העבודה ובה הונח היסוד למפלגות "הפועל הצעיר " ו"אחדות העבודה . " במלחמת העולם הראשונה סבלו תושביה מקרבתה לחזית . במאורעות 1921 הותקפה קשה בית פורעים ערבים . באותה שנה קיבלה מעמד של מועצה מקומית וב 1937 קיבלה מעמד של עיר . במרוצת הזמן התרחבה ומיזגה בתוכה יישובים סמוכים : כפר גנים , כפר הבפטיסטים , קרית אריה , קרית מטלון , גת רימון , עמישב , שעריה , מחנה יהודה , כפר אברהם , כפר פ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור