פךח'ה 164164

כפר ערבי בהר שומרון , כ 0 ו ק '' מ ממערב למעלה לבונה ( א לבן שרקיה . ( תושביו כ , 800 כולם מוסלמים . במקום קבר מקודש לערבים : חרם א נבי שת . על פי מסורת מקומית , קברו של שת בן אדם הראשון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור