179 273 srserr

יישוב ערבי ( מועצה מקומית ) בגליל העליון , כ 4 ק " מ מצפון מערב למעלות-תרשיחא . נוסד לפני כ 150 שנה , במקומו של יישוב קדום יותר . בתחילה ישבו בו מוסלמים ונוצרים . תושביו כיום כ , 2 , 600 כולם נוצרים . רוב התושבים עובדים כשכירים מחוץ ליישוב . בפאתו הצפונית מזרתית של הכפר - שרידי יישוב קדום . כנראה מקומה של מפשטה , מושב משמרת הכוהנים תרים , הנזכרת בקינה של אלעזר הקליר . בחצר הכנסיה של ימינו נמצאים שרידי בית כנסת ושרידים אחרים . על פי החרסים היה המקום מיושב בתקופות הכנענית הקדומה והישראלית ומן התקופה הרומית ועד לימי הבינייס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור