־פלמחימ 122149

קיבוץ לחוף הים התיכון , כ 0 ו ק " מ מדרום מערב לראשוךלציון . משתייך לתק"מ . נוסד ב , 1949 בידי חברי תנועת הצופים והנוער העובד משוחררי פלמ " ח , ומכאן שמו . שטחו כ 3 , 300 דונם , תושביו כ . 470 ענפי חקלאות : רפת , מטעים , גידולי שדה . תעשייה : מחצבות חול וכורכר , מפעל לייצור לוחות בטון חלולים " ) ספנקריט . ( " במקום מוזיאון לעתיקות האיזור "בית מרים . " מדרום לקיבוץ-גן לאומי חוף פלמ " חים וחורבות יבנה ים , נמלה של יבנה הקדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור