(אל־)פואר 156098

כפר ערבי ומחנה פליטים בהר יהודה , כ 5 ק"מ מדרום מערב לחברון , בקרבת הכביש אל באר שבע . מספר התושבים כ . 4 , 000 בתחומי הכפר מעיינות מספר המשמשים מקורות מים לחברון וסביבותיה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור