'פאת 7&ה 078082

יישוב קהילתי בחוף עזה בתחום המועצה האזורית חוף עזה . נוסד ב 993 ו . תושביו כ 00 ו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור