פארעה אל־ג'פתלכ 197172

כפר ויישוב של פליטים בבקעת הירדן , כ 4 ק " מ מצפוךמערב לגשר אדם ( דאמיה . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור