עתלית 145 233

יישוב בעל מעמד של מועצה מקומית בחוף הכרמל , כ 4 ו ק " מ מדרום לחיפה . מקור השם-בעקבות השם הערבי לחורבות היישוב העתיק שלצפונו . תחילתו במושבה , שנוסדה ב 1903 בידי יק '' א . שטחו כ 0 , 400 ו דונם , מספר תושביו כ . 4 , 430 במקום-חוף רחצה וחניון יום . ממערב ליישוב משתרעות בריכות אידוי גדולות של מפעל להפקת מלח . ממזרח ליישוב-שרידי מחנות צבא בריטיים , ששימשו כמחנות מעצד למעפילים בשנים האחרונות לשלטון המנדט הבריטי . חלק משטחו של מחנה המעצר הוכרז כאתר לאומי והצריפים שבו שופצו תוך שימור צורתם בעבר . ליד עתלית ( נ '' צ 464 2352 ו - ( תחנת הנס » ונות של אהרן אהרונסון , שהוקמה ב וו 9 ו , שימשה בסיס מרכזי של ניל"י במלחמת העולם הראשונה ונעזבה ב 6 ו , 9 ו אחרי שפעולות ניל '' י נתגלו לתורכים . בשנים האחרונות שופץ המיבנה המשמש עתה כמרכז נוער"— בית אהרונסון . " חרבות עתלית מצפון ליישוב של ימינו , לחוף מפרץ עתלית ( נ '' צ , ( 1442 2347 חורבות עיר עתיקה ששמה אינו ידוע . על פי הממצאים הארכיאולוגיים היתה מיושבת למסוף התקופה הכנענית המאוחרת ועד לתקופה ההלניסטית . בתל היישוב העתיק נחשף בית קברות פיניקי ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור