עתיל 157197

כפר ערבי גדול במערב הר שומרון , כ 7 ק " מ מצפון מזרח לטול כרם . תושביו כ . 4 , 000 בתחומי הכפר פזורים שברי עמודים , באר , בורות , מערות וקברים חצובים , המעידים על יישוב קדום .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור