עלעלה 159211-158212

מועצה מקומית משותפת ( מ 990 ו ) לשני יישובים כפריים ערביים , עארה וערערה , בנחל עירון ( ואדי עארה 7-6 , ( ק"מ מצפון מזרח לצומת עירון . מספר התושבים : 2 , 400 ו . בסביבות הכפר ערערה מצויות מערות קברים עתיקות ושרידים אחרים מן התקופות הרומית והביזנטית . במעלה הכפר עארה ( נ '' צ 23 ו 5790 . 2 ו ) נמצא תל נרחב השולט על מבואותיו המערביים של נחל עירון—תל העיר הקדומה ערן הנזכרת בשם ערוונה בספר הזכרונות של תחותימס ה 3 וברשימת שישק מלך מצרים . על התל ומורדותיו נמצאו חרסים מן התקופות הכנענית הקדומה והתיכונה , הישראלית , ימי שיבת ציון וההלניסטית . במדרון הדרומי מערבי נתגלתה מחצבה מן התקופה הכנענית המאוחרת . בכפר עצמו נמצאו שרידים רבים מן התקופות הרומית והביזנטית : שרידי יסודות וקירות , אבני גזית , חלקי עמודים ושרידי רצפות פסיפס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור