>גר1ער 152 063

יישוב בדוי בנגב , כ 0 ו ק " מ מצפון מערב לדימונה . שמו נטול מן השמות בארות ערוער ותל ערוער , המצויים בקרבת מקום . תושביו כ . 8 , 230  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור