ערבת סד1ם

חלק הערבה שמדרום לים המלח . אדמתה מלוחה וצמחייתה דלה . על רוב שטחה שבתחום מדינת ישראל משתרעות בריכות האידוי של מפעל ים המלח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור