עךבוית inn?

חלק הערבה שמצפון לים המלח . במרכזו שוכנת העיר יריחו , בתוך נוה מדבר המקבל את מימיו מנחל פרת ומואדי נעימה . מכאן יצא צבא ישראל , ויהושע בראשו , לכבוש את הארץ ( יהושע ה , ' י' ואילך . ( קבוצת החלוצים שיסדו את פתח תקוה בשנות השבעים של המאה ה 9 ו ניסתה להתיישב תחילה בערבות יריחו , אך השלטונות התורכיים מנעו זאת ממנה . בשנת 1939 הוקם שם הקיבוץ בית הערבה , שניטש במלחמת העצמאות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור