.עראק בורין 172178

כפר ערבי קטן בהר שומרון , כ 3 ק " מ מדרום מערב לשכם . בתחומיו תל ושרידי בניין עתיק .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור