עצירה (אל־)קבליה 170176

כפר ערבי בהר שומרון , כ 7 ק '' מ מדרום מערב לשכם . כקילומטר מדרום מזרח לכפר —שמידת גןמין חסיף : בור קרסטי המשמש משכן ליוני סלע ולקאקים ( קאק—עוף ממשפחת עורביים . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור