"עפיפון" יטבתה 152 916

" עפיפון " ( מלכודת טבעית קדומה , דמוית עפיפון , לציד בעלי חיים ) בערבה , בתחום שמורת יטבתה , ממערב לכביש הערבה . רוחב פתחו , הפונה לצפון , ווו מ ;' אורך זרועותיו 4 וו מ' ר 37 ו מ , ' וקדקדו נסגר בדרך על שפת נחל רביב . בקדקדו המכלאה , הנמוכה במטר מפני השטח שבין שתי הזרועות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור