ענזה 171196

כפר ערבי בהרשומרון , כ 5 ו ק " מ מצפון לשכם , בקרבת הכביש שכם-ג ' נין . מספר תושביו כ , 1 , 500 כולם מוסלמים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור