ענאתא 174135

כפר ערבי בהר יהודה , כ 4 ק"מ מצפון מזרת לירושלים . תושביו כ . 1 , 500 מדרום לכפר גבעה המכונה בערבית "ראס אל חרובה —"לפי סברה מקומה של ענתות הקדומה . ענתות היתה עיר לויים בנחלת בנימין ( יהושע כ " א , י"ח , ( מולדתם של שניים מגיבורי דוד ועיר מולדתו של ירמיהו הנביא ( ירמיהו א י , א . (' במקום נתגלו שרידי קברים מן התקופה הישראלית ומימי בית שני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור