עמק חפר _)ואד> אל-חואךת('

עמק במרכז השרון , שבו עובר קטעו האחרון של נחל אלכסנדר ( ואדי אל תוארת . (' שמו העברי ניתן לו על יסוד הסברה שכאן היה מקומה של ארץ חפר הנזכרת במקרא ( מלכים א ' , ד , ' י . (' בתחילת ההתיישבות היהודית בתקופה החדשה היה העמק מכוסה ביצות מארה ותושביו מעטים ( רובם בדוים . ( ב 1929 נרכשו אדמות העמק בידי הקק " ל , כעבור שנה הוחל בייבוש הביצות ובהכשרת הקרקע , וב 1933 הוקם בו היישוב הראשון-כפר ויתקין . מאז נושב בהדרגה וכיום שוכנים בו עשרות יישובים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור