עמק המכמתת (סהל מח'נה)

עמק פורה מדרום לשכם , לתלי הר גריזים . על שם מקום הנזכר במקרא בגבול בני אפרים ( יהושע ט , " ז ו . ( '  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור