עמק ישריין (בקעת ה»ךךן)

עמק צר וארוך לאורך הירדן שהוא חלק מן הבקע הסורי אפריקני . מחלק את ארץ ישראל לשניים : עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי . אורכו ממורדות החרמון ועד לצפון ים המלח 68 ו ק '' מ ושיעור ירידתו מצפון לדרום כ 725 מ . ' חלקיו העיקריים מצפון לדרום : עמק הירדן העליון ( או עמק חולה , ( אגן ים כנרת , עמק הירדן התיכון ( הכולל גם את עמק בית שאן , ( ועמק הירדן התחתון ( המסתיים בערבות יריחו . ( לפעמים מיוחס השם עמק הירדן רק לחלקו התיכון ולחלקו התחתון ולפעמים הוא מיוחס רק לחלקו התיכון . על פי סקרים ארכיאולוגיים שימש עמק הירדן מקום יישוב מתקופת האבן החדשה , ועל פי עדויות היסטוריות שימש זירת קרבות כמעט בכל התקופות ובכל הדורות . בהתחדש היישוב היהודי בארץ היה עמק הירדן שומם ברובו , מכוסה בחלקו ביצות מארה ודליל אוכלוסין . היישוב היהודי הראשון בעמק חולה הוקם בסוף המאה ה 9 ו ( יסוד המעלה 883 ו ) והיישובים הראשונים , , בעמק הירח התיכון הוקמו בתחילת המאה ה 20 ( מנחמיה , 1902- חות כנרת908- ו , המושבה כנרת909- ו , דגניה א 909- ' ו . ( גם אחרי כן הוסיף היישוב היהודי להתפתח בעיקר בעמק חולה , באגן ים כנרת ובעמק ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור