עמק דותן (סהל עראבה)

עמק צר בצפון הר שומרון , מדרום מערב לג'נין . כיוונו הכללי צפון מזרח-דרום מערב . בפאתו הדרומית מזרחית עובר כביש שכם-ג ' נין . על שם עיר קדומה ששכנה בו ( ראה תל דותן . ( במלחמת ששת הימים נערך בעמק דותן קרב שריון בין כוחות צה " ל ובין הצבא הירדני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור