עמנ1אל 163174

יישוב עירוני בעל אופי דתי חרדי בשומרון , כ 15 ק " מ מדרום מערב לשכם . השם מקראי ( ישעיהו ז 0 0 , ' הוקם ב ו 98 ו , כיום מועצה מקומית . מספר התושבים כ . 3 , 260  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור