עמיך» שלמה 146 909

עמודי אבן ענקיים ליד מכרות תמנע , כ 25 ק " מ מצפון לאילת . נוצרו מאבני חול , בעקבות פעולות המים והרוח . בקרבת מקום מצויים מכרות נחושת מצריים שנחשבו בטעות במכרות המלך שלמה , וכן מקדש לאלה חתחור .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור