עמ1ך» עמרם 143 895

עמודי אבן טבעיים , דמויי עמודי ארמון , בנחל עמרם , כ 0 ו ק '' מ מצפון לאילת . נוצרו בעקבות פעולות המים והרוח על גושי אבן חול נובית . בסביבה מצויות מחילות ומנהרות המעידות על כריית נחושת . באפיק הנחל נתגלו שרידי מיבנים מן התקופות הרומית והביזנטית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור