עליקה 216 273

כפר נטוש ברמת הגולן , מצפון לכביש גשר בנות יעקב-קוניטרה , כ 3 ק " מ ממערב לכפר נפאח . ' במערב הכפר בית קומתיים , שקומתו הראשונה קדומה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור