עלי (אל־)מנטאר 100100

גבעה בדרום מזרח עזה , במרחק 5 ק '' מ בקירוב מן החוף . גובהה כ 90 מ ' מעל פני הים והיא חולשת על המבואות המזרחיים של העיר . בראש הגבעה קבר שיח' עלי אל מנטאר , ומכאן שמה . אתר קרבות בין הבריטים לתורכים במלחמת העולם הראשונה . מוצב מצרי אחרי מלחמת העצמאות . נכבש בית כוח צנחנים של צה '' ל במלחמת ששת הימים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור