'"עלי י זהב 156165

יישוב קהילתי במערב הר שומרון , כ 0 ו ק"מ מדרום מזרח לראש העין . משתייך לארגון יישובי חירות-בית " ר . הוקם . 1982 מספר תושביו כ . 340  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור