** ץלומים 104 596

קיבוץ בנגב הצפוני מערבי , כ 3 ק " מ מדרום מערב לצומת סעד . משתייך לארגון "שובי הקיבוץ הדתי . השם סמלי . נוסד ב , 1966 בידי בוגרי תנועת "בני עקיבא , " ליד חורבות הקיבוץ בארות יצחק שנהרס במלחמת העצמאות . שטחו כ 00 ו 7 , דונם , תושביו כ . 350 ענפי חקלאות : לול , רפת , ירקות , גידולי שדה , דיר .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור