157 258 ?b?

עיר לחוף הים התיכון , בצפון מפרץ הנקרא על שמה . מן העתיקות בערי ארץ ישראל . כיום עיר מעורבת בת כ 45 , 000 תושבים , מהם כ 25 ° / 0 ערבים ( רובם מוסלמים ומיעוטם נוצרים . ( במקום : עיר עתיקה מוקפת חומה , נמל דייגים , בית ספר לקציני ים , מוסד חינוכי של עליית הנוער "כפר פילדלפיה , " מרכז של אמנים ואומנים . באיזור התעשייה של העיר : מפעל צבעים " ) טמבור , ('' תעשיות אלקטרוכימיות " ) פרוטארום , (" מפעלי פלדה , מפעל צינורות המזה " ת , ביח"ר לעיבוד עור " ) מקט , (" ביח " ר למוצרי חרסינה " ) ברבור (" וביח " ר "נעמן . " המרינה של עכו משמשת לעגינת יאכטות ובעיר הוכשר חוף מיוחד לספורט הגלישה על גלים . תולדות עכו בימי קדס—עיר נמל במפגש דרכים בין הארצות סוריה , מצרים , ארם נהריים וארצות עבר הים . נזכרת בשם עכו או עכא בתעודות מצריות עתיקות . בגלל חשיבותה האסטרטגית והמסחרית שימשה מטרה להשתלטותן של המעצמות שפעלו באיזור . בראשיתה עיר כנענית מבוצרת ששרידיה נתגלו בתל עכו אשר ממזרח לעכו של ימינו . בתקופת ההתנחלות נכללה בנחלת שבט אשר , אך בני ישראל לא עלה בידיהם להתנחל בה והיא נשארה עיר נכרית . ב ו 70 לפסה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור