עכבךה 197 260

כפר ערבי בגליל העליון , כ 2 ק"מ מדרום לצפת . תושביו כ . 350 מקומה של עכברא—עיירה יהודית בימי קדם . אחד המקומות שביצר יוסף בן מתתיהו לקראת המרד ברומי . מקום מושבו של רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי ( שאחרי מותו הועבר לקבורה במירון . ( על פי המקורות נמשך בה היישוב היהודי גם במאה ה וו . הנוסע היהודי ר ' משה בסולה מן המאה ה 5 ו מצא במקום חורבות בית כנסת . על פי המסורת מצויים כאן קבריהם של החכמים ר ' ינאי , ר ' נהוראי ור ' דוסתאי . ליד הכפר-סלע עכברה : צוק סלע גדול ובו מערות תקרות רבות . נזכר בספר "מלחמות היהודים" ליוספוס פלויוס ( יוסף בן מתתיהו . ( בנקרותיו מקננים נשרים . הצוק וסביבתו נכללים בשמורת סלע עכבוה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור