ע»ר1ן 55 207ו160211,

איחוד שני יישובים קודמים , חריש וקציר , למועצה מקומית אחת ( מ 992 ו . ( השם שונה לקציר-חריש .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור