עיר א1ב1ת 73 024 ו

אתר תיירות בערבה , כ 30 ק " מ מדרום מערב לסדום , ליד חורבות חצבה . כשם המקום אבת—תחנה במסעי ישראל בצאתם ממצרים ( במדבר כ"א , י - ' י"א , ל"ג , מ " ד . ( לפנים מושב שיתופי קטן שנוסד ב 1966 והפך לקיבוץ ב 979 ו ולימים נתפרק . במקום—עץ שיזף החצבה , שגילו נאמד ב , 200 ו שנה . סמוך למקום - מעיין מרפא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור