עיסויה 34 ו 73 ו

כפר ערבי במורדו הצפוני מזרחי של הר הצופים . בשטח השיפוט של ירושלים . מספר תושביו כ . 2 , 000 היה בתחום המובלעת הישראלית בשנים 967-1948 ו . בקרבתו מערות קברים מתקופת בית שני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור