עינות תמסח 142 216

מקווי מים היוצרים בריכה טבעית בצד כביש התוף נתניה-חיפה , ליד מעגן מיכאל , בתחום שמורת בחכת תמסח . שרית ביצות כבארה שיובשו בשנים . 1934-1925 בשמורה-מעיינות מים מתוקים , שרידי צמחים שצמחו כאן לפני ייבוש הביצות ועולם חי עשיר ומגוון—יונקים , עופות מים , דגים , צבי מים , רכיכות , סרטנים וחרקים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור